Teatralització

Podem considerar la "Teatralització" com el moment central del taller de dramamtització-teatre.dramatitzacio1_Tragedia_Comedia.jpg
dramatització2_Tragedia_Comedia.jpg
Continuar>>> e. Retroacció i avaluació