Quaderns d'activitats

Com hem vist al llarg de la proposta d'aquest manual del Taller de Dramatització Teatre, l'art dramàtic s'aprén en un llarg procés d'assumpció de codis teatrals i expressius que necessiten de nous contextos per donar-nos la clau de que l'alumnat ha entés, o com a mínim ha assimilat, alguns dels principis generals del lleguatge i l'estructura del teatre. Per a aconseguir-lo ens vàrem plantejar la creació d'aquests "Quaderns didàctics" que a la manera dels dossiers didàctics que solen acompanyar les obres de teatre per una millor comprensió, ens ajudaran també per donar eines al professorat que vulga comentar, analitzar, matissar o incidir en alguna determinada època, tema o recurs teatral. Us invitem a donar una mirada a l'apartat de "Dossieres pedagógicos" on arrepleguen algunes de les experiències que hem portat a cap en aquest àmbit.

A continuació posem alguns exemples de les diferents unitats que formen aquest manual de teatre. En 1r lloc, un exemple d'implicació positiva de l'alumnat amb un joc de pistes que l'oriente a trobar quin tipus potencial de lector-espectador de teatre podria arribar a ser. En 2n lloc, un exemple del que hauríem de fer per introduir els codis teastrals no donant mai res per sabut i donant-los les claus resumides per entendre la importància dels grans dramaturgs al llarg de la història (com en aquest cas hem fet amb Shakespeare, Lope i Miliere). En 3r lloc, amb proposta de documentació i reescriptura teatral a partir d'un fragment de la coneguda obra de Sanchis Sinesterra "Ñaque o de piojos y actores". En 4t lloc, a partir de dos models d'autoavualció que serviran per ser conscient del que realment estem en el taller de dramatització-teatre i amb un model d'avaluació final que ens podrà servir al professorat per estructurar les diferents unitats amb les competències bàsiques que s'aconsegueisen amb cadascun dels elements a avaluar.

Aquests quatre apartats que equivaldrien als quatre moments del taller en el cas del quadern d'activitats els hem anomenat d'una manera específica (tot fent un joc de referències amb els espais i moments del fet teatral) que presentem a continuació:
  1. Pòrtic: s'alça el teló.
  2. Acte primer.
  3. Posada en escena.
  4. Epíleg: autoavaluació.

Qu_54-61_tipus_de_teatre.jpg
Qu_54-61_tipus_de_teatre2.jpg
Qu_38-45_escriptors_barrocs.jpg
de_piojos-y-actores_oficio_teatral.jpg

Qu_46-53_romanticisme_autoavaluació.jpg
avaluació_taller_dramatització-teatre.jpg
Consultar el manual>>> Taller de Dramatització-Teatre