Jocs inicials de motivació
Els jocs de motivació inicials o "Icebreakers" tenen la finalitat de captar l'interés de l'alumnat.
Amb aquesta mena d'activitats ludolingüístiques intentarem situar el tema, iniciar propostes
d'interacció i a més, ens serviran com a recordatori de temes tractats en cada Unitat.
Introducció_Tragedia_Comedia.jpg
teatro2_enigma.jpg

Continuar>>> b. Història de l'espectacle