Història de l'espectacle
Hem triat el tema del teatre clàssic greco-llatí per exemplificar aquest apartat tant important del resum de l'època històrica. Com veureu la intenció és concentrar en un breu resum aquelles idees imprescindibles per a començar a entendre el període a estudiar. Les imatges estan específicament triades perquè l'alumnat recorde les màscares, el cor o el corifeu. Amb tot, seria interessant portar a l'aula COTURNS, CRÒTALS i altres elements escènics que recorden l'ambientació teatral de l'època.teoria_Tragedia_Comedia.jpg
teatro2_comedia_tragedia.jpg
Continuar>>> c. Expressió-Comunicació