Estructura dramàtica i llenguatge teatral
Aquest apartat de cloenda en recorda que en els processos d'ensenyament-aprenentatge un nou coneixement no s'ha adquirit fins que no s'utilitza en nous contextos vivencials. En aquest sentit hem volgut prendre perspectiva històrica i analitzar que ens han aportat els clàssics en el coneixement de l'art dramàtic. Aquest objectiu el podem portar a cap per mitjà de dues estratègies pedagògiques:

A. Proporcionar esquemes mentals, mapes conceptuals, resums en definitiva que ens recorden les idees cabdals de cada tema.
B. Elaboració de "Quaderns didàctics" en els que per mitjà d'activitats participatives consolidem els coneixements desenvolupats.tema_2_Llenguatge_teatral.jpg
Qu_22-29_teatre_classic.jpg
Passar al * Quaderns d'activitats